Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 47 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 57 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 54 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 21 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 04 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 53 λεπτά 48 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 37 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 20 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 9 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 28 λεπτά 45 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 07 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 18 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 06 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 51 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 18 δευτερόλεπτα